კითხვა-პასუხი

კითხვა: რომელ რიცხვში უნდა გადავიხადოთ ინტერნეტის საფასური? პასუხი: თუ გადაიხადეთ 1 თვის საფასური და ინტერნეტით სარგებლობა დავიწყეთ 1 იანვარს, მაშინ…

InfoBooK.Ge Pay

InfoBooK.Ge Pay წარმოადგენს უნივერსალურ საბილინგო სისტემას, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას მასში ჩართულ ინტერნეტ პროვაიდერებს გადაუხადოთ ინტერნეტის მომსახურების საფასური, სისტემის პარტნიორი საგადამხდელო…

PayBox

დღეიდან შესაძლებელია სააბონენტო გადასახადის დაფარვა PayBox-ის სწრაფი გადახდის აპარატების და პოს-ტერმინალების საშუალებით. აბონენტის საკომისიო 0%.

+10 მბ/წმ – უფრო სწრაფი ინტერნეტი

დაამატეთ სააბონენტოს 5 ლარი და მიიღეთ 10 მბ/წმ-ით მეტი სიჩქარე შეთავაზება მოქმედებს 20 ან 30 მბ/წმ-იან პაკეტებზე; სიჩქარის გაზრდა შესაძლებელია…

Cart
Your cart is currently empty.