+10 მბ/წმ – უფრო სწრაფი ინტერნეტი

დაამატეთ სააბონენტოს 5 ლარი და მიიღეთ 10 მბ/წმ-ით მეტი სიჩქარე შეთავაზება მოქმედებს 20 ან 30 მბ/წმ-იან პაკეტებზე; სიჩქარის გაზრდა შესაძლებელია…

Cart
Your cart is currently empty.